REGULAMIN

Informujemy, że korzystanie z usług naszego klubu
jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

Kliknięcie w regulamin spowoduje otwarcie go na nowej stronie w większym rozmiarze
(łatwiejszym do przeczytania).
regulamin
dot. § 17 – wyjątek stanowią zajęcia Zumby – minimum 7 osób (z aktywnymi karnetami).