Informujemy, iż w związku z nowym rozporządzeniem (które ukazało się dnia 1/04/2021 i weszło w życiem z dniem 2/04/2021)
– KLUB BĘDZIE NIECZYNNY.
Zmianą jest, że z obiektów sportowych mogą korzystać tylko członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich.
Wszystkie karnety zostają zawieszone.
O zmianach będziemy informować.

Kategorie: Aktualności